O NAS

POZYSKUJEMY DOTACJE

OD 10 LAT.

 

Współpracujące z nami osoby działalność w świecie finansów rozpoczęły już w 2001 roku. Od początku swojej współpracy z przedsiębiorcami i osobami prowadzącymi rolniczą działalność gospodarczą zajmowały się pozyskiwaniem dla nich środków finansowych. W latach 2001 - 2003 były to przede wszystkim kredyty bankowe oraz doradztwo dotyczące wyboru optymalnych form leasingu przy zakupie środków trwałych.

W 2003 roku nasi współpracownicy zaczęli zajmować się głównie nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych dla inwestorów - dotacjami unijnymi. Wejście w ten nowy obszar było początkowo poszerzeniem ich oferty, a obecnie jest jedynym obszarem działalności w oparciu o powstałą w 2011 roku Spółkę.

Pierwsze pozyskane i rozliczone przez naszych pracowników dotacje pochodziły z funduszy SAPARD i PHARE i był to 2005 rok. Dziś po ponad 10 latach zdobywania doświadczenia, nasza Kadra może z dumą pochwalić się setkami pozyskanych i rozliczonych dotacji.

KONTAKT

USŁUGI

DOTACJE

Oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Zajmujemy się całą stroną formalną Państwa wniosków, dbamy o to, by uzyskały one najwyższą możliwą ocenę.

DORADZTWO

Oferujemy doradztwo w zakresie pisania biznesplanów oraz dotacji unijnych. Zawsze wybierzemy dla państwa optymalną opcję pozyskania funduszy.

INNOWACJE

Stale zdobywamy nowe doświadczenia i dokształcamy się, aby w pełni sprostać Państwa oczekiwaniom. Nasze rozwiązania są zawsze innowacyjne.

O PROGRAMIE

mrizw armir
 

Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznawana jest na szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Główne możliwości pozyskania dotacji inwestycyjnych przez osoby i firmy prowadzące (lub planujące podjęcie takiej działalności) rolniczą i poza rolniczą działalność gospodarczą w ramach PROW 2013 - 2020 to:

1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych: dotacja dla osób prowadzących gospodarstwa rolne. Maksymalna kwota dotacji - 1 000 000 PLN (nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych) - dotyczy rozwoju produkcji prosiąt. Pozostali rolnicy: maksymalna kwota dotacji - 500 000 PLN (nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych). Uwaga: wprowadzono znaczne ograniczenia związane z wielkością gospodarstwa (wielkość ekonomiczna gospodarstwa: minimum 10 000 EURO i nie większa niż 200 000 EURO). O pomoc nie mogą ubiegać się gospodarstwa o powierzchni większej niż 300 ha. Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400 lub 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub używając zakładki KONTAKT.

2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników): dotację przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. Kwota pomocy: 100 000 PLN. Beneficjenci: osoba, która nie ukończyła 40. roku życia, posiada (lub uzupełni) odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. UWAGA: obecnie trwa nabór wniosków (do 2.09.2016). Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400 lub 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub używając zakładki "KONTAKT".
3. Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - różnicowanie w kierunku działalności nnierolniczej: dotacje przyznaje się w związku z rozpoczynaniem poza rolniczej działalności gospodarczej. Dotacja ma formę premii, kwota: 100 000 PLN.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro (czyli: 12,5 ESU – przy uprawach zbożowych to ok. 45 ha),
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,
- wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
Planowany nabór: IV kwartał 2015 r. Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400, lub: 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub, używając zakładki "KONTAKT".
4. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych), czyli dotacje na przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Dotację może otrzymać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:- posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, - działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Dotacja do 2 000 000 PLN (max. 50% kosztów kwalifikowanych).  Lub: rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, który rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Dotacja: do 300 000 PLN (max. 50% kosztów kwalifikowanych). Planowany nabór: IV kwartał 2015 r. Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400, lub: 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub, używając zakładki "KONTAKT".

5. Rozwój przedsiębiorczości – usługi na rzecz rolnictwa. Dotacje dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz rolnictwa. Dotacja do 500 000 PLN (max. 50% kosztów kwalifikowanych). Warunek: świadczenie usług na rzecz rolnictwa minimum 2 lata przed złożeniem wniosku. Z dotacji nie mogą korzystać firmy, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym” PROW 2006 – 2012. Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r. Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400, lub: 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub, używając zakładki "KONTAKT".

6. Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Dotacje dla osób zamieszkałych (dla firm mających siedzibę lub oddział) i prowadzących (lub planujących prowadzić) działalność gospodarczą na terenach wiejskich. Dotacja do 300 000 PLN (max. 50% kosztów kwalifikowanych). Nabory będą prowadzone w ramach Osi LEADER. Planowany termin naboru: IV kwartał 2015 r. Jeśli mają Państwo pytania, czekamy na telefon: 791 105 400, lub: 501 607 945. Mogą Państwo także skontaktować się z nami mailowo: favorit@interia.eu lub, używając zakładki "KONTAKT".

KONTAKT

MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI MAILOWO POPRZEZ WYPEŁNIENIE PÓL PONIŻEJ, LUB ZADZWONIĆ: 791 105 400 / 501 701 637.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

TOP